- Обязательное поле
- Необязательное поле
I.Date Personale
1.1 Numele
Prenumele
Fotografie (3x4)
Добавить Фото Заменить Фото
1.2 Sexul
1.3 Ziua, luna şi anul naşterii
1.4 Locul naşterii
1.5 Mediul de trai:
1.6 Viza de domiciliu permanent
1.7 Telefon:
1.8 E-mail
1.9 Buletin de identitate a candidatului
1.10 Cetăţenia:
1.11 Naţionalitatea:
1.12 Instituţia de învăţămînt absolvită
1.13 Act de studii
1.14 Limba străină studiată în instituţia de învăţămînt absolvită
1.15 A fost inclusă în calculul numărului de studenţi la acest nivel de educaţie
II.Opţiuni de participare la concurs
2.1 Specializarea
2.2 Forma de studii:
2.3 Limba străină solicită pentru studiiere în instituţia de învăţămînt superior
IV.Fișier
Adăugați fișier