- Обязательное поле
- Необязательное поле
I.Date Personale
1.1 Numele
Prenumele
Fotografie (3x4)
Добавить Фото Заменить Фото
1.2 Sexul
1.3 Ziua, luna şi anul naşterii
1.4 Locul naşterii
1.5 Mediul de trai:
1.6 Viza de domiciliu permanent
1.7 Telefon:
1.8 E-mail
1.9 Buletin de identitate a candidatului
1.10 Cetăţenia:
1.11 Naţionalitatea:
1.12 Evidenţa militară:
1.13 Stagiu de muncă:
1.14 Numele şi prenumele părinţilor
1.15 Instituţia de învăţămînt absolvită
 
1.16 Act de studii
1.17 Examinul de bacalaureat promovat (pentru deţinătorii diplomei de BAC):
1.18 Limba străină studiată în instituţia preuniversitară
1.19 A fost inclusă în calculul numărului de studenţi la acest nivel de educaţie
II.Statutul candidatului
2.1 Categoria după baza admiterii
2.2 Limba de instruire în instituţia preuniversitară
III.Opţiuni de participare la concurs
3.1 Specialitatea (în ordinea preferinţei)
3.2 Forma de studii:
3.3 Limba de instruire:
3.4 Limba străină solicită pentru studiiere în instituţia de învăţămînt superior
IV.Fișier
Adăugați fișier